Изберете страница

График за провеждане на изпитите от септемврийската поправителна сесия за учениците от дневна форма на обучение

График за провеждане на изпитите от септемврийската поправителна сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение