Изберете страница

Всичко е математика

Математическа изложба

Учениците от 3. клас, които посещават заниманията по интереси „Всичко е математика“ с ръководител Юлия Балабанова и „Математиката ми е интересна“ с ръководител Милена Годжелова подготвиха математическа изложба, на която присъстваха и техните родители.

И двете групи работят по системата JUMP Math. JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване и разнообразие от подходи в преподаването.