Изберете страница

Бюджет

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024 – 31.03.2024 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. – 31.12.2023 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. – 30.09.2023 Г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 31.03.2023 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 Г. – 30.09.2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 – 31.03.2022 Г.

УТВЪРДЕН ПЛАН-БЮДЖЕТ ЗА 2022 ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. – 31.12.2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. – 30.09.2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. – 31.06.2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. – 31.03.2021 Г.

УТВЪРДЕН ПЛАН-БЮДЖЕТ ЗА 2021 ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.12.2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 30.09.2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.06.2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.03.2020 Г.

УТВЪРДЕН ПЛАН БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. – 31.06.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. – 31.01.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.

УТВЪРДЕН ПЛАН-БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 31.06.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

УТВЪРДЕН ПЛАН БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 31.06.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ЗА 2017 г.