School site - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

 

Новини

 
 

Проект Be smart - save money


Представяме ви сайтът, представящ работата на училището ни по проект Be smart - save money (Бъди умен - пести пари), по програма Коменски.

http://www.besmartsavemoney.smirnenski.com

Проектът е финансиран от ЦРЧР и е в размер на 20 000 евро.
В сайта може да намерите информация за проекта, участниците, дейностите и визитите по проекта.
Автори на сайта са г-жа Деяна Пейкова и г-жа Мария Домовчийска.

30 март 2014 година

 
 

Проект с капачки - Bulgaria Cap Project


Учениците от ОУ “Христо Смирненски” се включиха в благотворителната инициативата на Bulgaria Cap Project , която има за цел да помогне на хора в нужда, като събира пластмасови капачки и ги предава за рециклиране. Поздравяваме всички ученици, учители и помощен персонал, които се включиха в инициативата и напомняме, че капачките продължават да се събират при г-жа Славка Романова.

Повече за проекта - https://www.facebook.com/BulgariaCapProject


24 март 2014 година

 
 

Родителска среща


* Начален курс (І-ІV клас) - 25.03.2014г. (
вторник) от 17:30 часа;
* Среден курс (V - VІІІ)- 26.03.2014г. (
сряда) от 17:30 часа.


19 март 2014 година

 
 

График за класни, контролни и консултации през ІІ учебен срок


У
важаеми родители и ученици в раздел Документи са публикувани всички графици и планове за ІІ срок на 2013/2014 уч. година.

В раздел Разписания е публикувано и новото седмично разписание на всички класове, което е в сила от 27 януари 2014г.


16 февруари 2014 година

 
 

Олимпиади 2013/2014 учебна година


Химия и опазване на околната среда - 10.01.2014г.
Задачи и критерии за оценка - VІІ и VІІІ клас

Български език и литература - 20.12.2013г.
Регламент
Задачи и критерии за оценка

Математика - 14.12.2013г.

Задачи
Отговори и критерии за оценка


История и цивилизация - 13.12.2013г.

Задачи
Отговори и критерии за  оценка

7 клас - корекция15 декември 2013 година

 
 

Училищно настоятелство

На 17.12.2013г. (вторник) от 17:00 часа ще се проведе среща с родителите - членове на Училищното настоятелство.


16 декември 2013 година

 
 
 
 

Анкета


Дните от 01.11.2013г. до 19.11.2013г. са посветени на НЕнасилието в училище!
Във връзка с това ви
педагогическият съветник г-н Делипетров, предлага да попълните АНКЕТА, за да може да проучи вашето мнение и вашите идеи за това как да се справим с този сериозен проблем, а именно насилието в училище!


11 ноември 2013 година

 
 

Обобщение на резултатите от анкета "Родителско поведение"


Уважаеми родители, ученици и колеги, на 01.07.2013 г. беше публикувана анкета за изследване на родителското поведение. Анкетата съдържа въпроси целящи подобряване на осведомеността ни относно вашето родителско поведение, което е изключително важно за физическото и психическото здраве на децата ни.
Представяме ви обобщените резултати и кратък анализ.
Резултати
Анализ

Специални благодарности на всички родители попълнили анкетата. Благодарим Ви!
С уважение: Веселин Делипетров – педагогически съветник.


21 октомври 2013 година

 
 

Национално състезание по речеви и комуникатевни умения на английски език през 2013-2014 учебна година

Регламент


13 октомври 2013 година

 
 

Педагогически съветник

От 2013/2014 учебна година в училището ни вече има педагогически съветник - г-н Веселин Делипетров.

Първата инициатива на г-н Делипетров е да изследва Родителското поведение, за което изследване, молим всички родители да попълнят следната АНКЕТА.
Резултатите от нея ще бъдат обобщени и представени в сайта и страницата на училището ни във Фейсбук.

Благодарим, предварително на отзовалите се родители!
Приемно време на пед. съветник - всеки делничен ден от
08:00 до 16:00 часа.

26 септември 2013 година

 
 

Седмично разписание на часовете в сила от 30.09.2013 година


Седмичната програма, която влиза в сила от 30 септември 2013 година, може да видите в раздел Документи - Разписания


26 септември 2013 година

 
 

Календар за 2013/2014 учебна година

Календар

Календар - планьор

Файловете са в pdf формат. За да ги използвате, трябва да имате инсталирана програмата Adobe Reader. Програмата е безплатна и може да я изтеглите от  - http://get.adobe.com/reader/

Календарите са изготвени са съгласно:

Проект на заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2013/2014 година
Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV клас, в VІІ  клас и в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година


6 август 2013 година

 
 

Индивидуална квалификационна дейност по секторна програма “Коменски”

Деяна Пейкова, учител по английски език в начален етап  взе участие в индивидуална квалификационна дейност по секторна програма “Коменски”, програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз на тема: „Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom”, организирана от International Study Programmes, в град Shrewsbury, Великобритания.

Това стана благодарение на финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси в размер на 2873,14 евро. Този курс е  предназначен да даде на учителите  нови идеи и много практически материали, които те да използват в работата си; самите те да подобрят езиковите си умения; възможност за обмяна на идеи и изграждане на връзки с учители от други държави; да опознаят отблизо живота във Великобритания.  


Обучителната дейност беше с продължителност общо от 35 часа разделени по следния начин:
- Workshop on Teaching English as a Foreign language at Primary Level- 2 дни
- English Language Tuition including primary classroom language- 3 дни
- Lecture and Discussion on Primary Education in England - 1 ден
- Culture Studies: Chester

Всички сесии бяха проведени от добре квалифицирани преподаватели, които проведоха  обучението използвайки ИКТ, ролеви игри, работа по групи и др.
В курса участваха учители от други държави – Испания, Португалия, Германия, Словакия, Италия и др. Всеки от тях имаше възможност да сподели опита си като учител и да намери за себе си най-доброто, което може да приложи в работата си с учениците.

За опознаването на бита и културата на хората във Великобритания огромно значение оказа и престоя в английско семейство , защото там се получава общуване с т. нар. "native speakers" - носители на езика.

Предвижда се среща с учители по английски от Община Раковски, на която г-жа Пейкова ще представи материалите, които е донесла от Великобритания и ще запознае колегите си с много нови практически идеи за работа в класната стая.

12 август 2013 година


 
 

Училищен вестник "Междучасие" - 2012/2013 учебна година

1 брой
2 брой
3 брой
4 брой
5 брой
6 брой

7 брой
8 брой *** - посветен на проект "Успех" 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню