School site - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

 

Новини

Седмично меню
12.01.2015 - 16.01.2015 г.

 
 

Заедно за по-добър Интернет

ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски планира поредица от дейности, с които ще се включи в Международния Ден за безопасен интернет на 10 февруари 2015г. под мотото „Заедно за по-добър интернет“ (SAFER INTERNET DAY 2015). Този ден се отбелязва за 12-и път в 107 държави по целия свят.


Някои от основните дейности, които са предвидени са свързани с:

  • провеждане на уроци, свързани с безопасността на учениците в Интернет;

  • създаване на плакат за безопасно поведение в Интернет;

  • брошури за правилата на етично поведение в онлайн среда;

  • представяне на кратък филм за безопасността в Интернет, създаден от ученици пред класовете.


Всички тези дейности ще се осъществят съвместно с партньорските училища по проект „Net is the key” към програма „Еразъм +“. Като краен продукт ще бъде изработен плакат с дейностите, осъществени във всички училища по време на този ден.

21 януари 2015 година

 
 

Благотворителен Коледен базар 2014/2015 година   

Средствата събрани на благотворителния коледен базар са в размер на 1656 лв. Те са предадени на семейството на Павлина Пищийска, в помощ на отглежданено на сина й Божидар.

Училищното ръководство, учителският колектив и семейството на Павлина, изказват своите сърдечни благодарности към всички родители и ученици които се включиха в организирането и провеждането на базара.

Благодарим Ви!

14 януари 2015 година

 
 
Коледен брой на вестник "Междучасие" - 2014/2015 учебна година
 
 
Клуб Училищно радио по проект УСПЕХ предаване #1
...
 
 

Олимпиади 2014/2015 учебна година   

Заповед

3 декември 2014 година

 
 

Проект УСПЕХ  

Със Заповед № РД09-1779 от 12.11.2014 г. е утвърден Списък на училищата, включени в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) за учебната 2014-1015 г. и Приложение съгласно текста на заповедта.

Училището ни през тази година ще участва в проекта с 14 извъкласни форми на обучение, в които ще се включат 129 ученика. Финансирането е на стойност 9 030 лв.  Провеждането на дейностите на проекта започва от 14 ноември 2014 година.

Желаем успешна и ползотворна работа на всички участници в проекта!

14 ноември 2014 година

 
 

Поздравления за наш изявен ученик

Сертификат

Иван Петков от VІ а клас получи поздравителен плакет от РИО - гр. Пловдив, за достойното си представяне на олимпиадата по история и цивилизация през изминалата 2013/2014 учебна година.
Желаем на Иван успех на олимпиадите и през новата учебна година!


22 октомври 2014 година

 
 

Проект по програма "Еразъм+"  

Уважаеми ученици, родители, учители,
ОУ "Христо Смирненски" град Раковски стартира 3-годишен проект по програма "Еразъм +", съвместно от училища от Италия, Северна Ирландия, Турция, Румъния, Полша.

Координатор по проекта е г-жа Деяна Пейкова, благодарение на която училището ни за ТРЕТИ път ще участва в проект от международно значение и ранг. Училищното ръководство и колектив изказват искрените си благодарности и подкрепа към г-жа Пейкова, която помага за издигане на престижа на училището ни на местно и национално ниво.

Полученото финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси е в размер на 30105 евро. Името на проекта - "Net is the key" обяснява накратко целта му, а именно фокуса ще бъде върху използване на ИКТ инструменти и Интернет за развитие на ключови умения в учениците (комуникация, креативност, екипна работа, управление на информация и критично мислене, осъзнаване на ролята на безопасността при използване на ИКТ, развитие на дигитални умения) и подобряване подхода на учителите при използване на ИКТ и Интернет в тяхното професионално развитие.

Чрез този проект ние искаме да въведем в ежедневната си практика иновативни подходи като Blended learning – смесица от ИКТ и традиционното преподаване „лице в лице“ и Flipped learning, за да се удължи обучението на учениците извън класната стая. Ще бъдат използвани сайтове и блогове, за да се направи обучението по-привлекателно и атрактивно за всички ученици в училищата.


В края на проекта очакваме учениците:
- да придобият умения за работа с дигитални текстове, аудио файлове, снимки, видеоклипове и игри в класната стая
;
- да проучат и използват Интернет като ресурс, чрез който учениците да си взаимодействат и да общуват
;
- да се научат как да избягват злоупотреби в Интернет или неправилно използване на мрежата, да се научат на правилните инструменти, за да сърфират сигурно и безопасно
;
- да бъдат наясно с правата и отговорностите им не само като европейски граждани, но и като „граждани на света“
;
- да подобрят езиковите си умения и да се мотивират за изучаване на чужди езици
;
- да повишат постиженията си, особено в сфери, в които се използва ИКТ
.

20 октомври 2014 година

 
 

Графици и разписания 2014/2015 учебна година  

В раздел Документи са публикувани всички планове, разписания и графици за 2014/2015 учебна година.

16 октомври 2014 година

 
 

Проект "Бъди умен - пести пари"

Презентация

Уеб сайт на проекта - http://www.besmartsavemoney.smirnenski.com/

ОУ "Христо Смирненски" успешно приключи проект "Be smart - save money" към ЦРЧР, секторна програма "Коменски". Проектът събра девет европейски основни училища от Италия, Германия, Ирландия, Англия, Португалия, Словения, Унгария и България. Дейностите започнаха през септември 2012 и продължиха две години.
Основните цели на нашето партньорство бяха:
- Учениците да научат да използват отговорно финансовите и материални ресурси
- Да получат знания за движението на парите
- Да осъзнаят последиците от нецелесъобразната употреба на финансови и материални ресурси
- Да усвоят елементарни модели за личната употреба на парите (да си планират ежедневните разходи/спестявания)
- Да формират адекватно отношение към финансовите проблеми
- Да изградят усещане за влиянието на рекламата и нарастващото желание за потребление
- Да разхищават по-малко, да се научат да намалят потреблението, да използват наново и да рециклират, за да пестят енергия и ресурси
- Да намалят изхвърлянето на отпадъци, да спестяват пари, да съхранят земята
Участващите училища разработиха уроци по предварително определени теми, след което бяха поставени в обща "банка", откъдето другите училища избраха един или повече урока по време на втората година на проекта, изпробваха ги в техните класове и добавиха нещо или ги подобриха, където беше възможно.
Общите дейности засилиха чувството за общност между партньорските училища: беше организирано творческо състезание "Piggy Bank" за избор на лого на проекта, сравняване на цените (учениците отидоха до един и същ супермаркет - Лидл и сравниха приликите и разликите в цените на едни и същи продукти в различните страни), създаде се папка с "10 златни правила за спестяване на пари", направени от деца за деца, чрез избор на правилно поведение и съвети за спестяване на пари с ежедневни прости действия и споделяне на идеи с другите чрез видео и снимки. В края на проекта бяха създадени флаери и плакати и бяха разпространени в училище.
Учениците също научиха и преведоха на всички езици думи, свръзани с финансите. Беше създадена онлайн версия на аудио-визуален речник, със звук и снимки, а също така и книжка
.

27 септември 2014 година


 
 

Кампания "Чети с мен"  

Брошура

25 септември 2014 година

 
 

Учебен календар за 2014/2015 учебна година

Календар


25 август 2014 година

 
 

Статистика на резултатите от НВО - VІІ клас 2013/2014 учебна година - Пловдивска област

Класация


16 юли 2014 година

 
 

Списъци на учениците в ПЪРВИ КЛАС за 2014/2015 учебна година


І "а" клас - класен ръководител Татяна Рончева
І "б" клас - класен ръководител Ана Рекина
І "в" клас - класен ръководител Цветемира Георгиева
І "г" клас - класен ръководител Мария Атанасова

Файловете са в PDF формат. Ако не може да ги отворите, инсталирайте безплатно програмата Adobe Reader от този адрес - http://get.adobe.com/reader/


30 юни 2014 година

 
 

Резултати от НВО - VІІ клас 2013/2014 учебна година


Р
езултатите от положените изпити  са обявени. Всеки ученик може да ги провери на адрес http://7klas.mon.bg с въвеждане на ЕГН, входящ номер и код от посочената картинка.

РЕЗУЛТАТИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

Оценките от приемния изпит по изобразително изкуство след 7 клас ще бъдат публикувани на електронната страница на РИО - Пловдив, в раздел "Прием" - "Оценки приемни изпити - 7 клас".

Служебната бележка с оценките от приемните изпити се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас, от 10.06.2014 г. до 12.07 2014 г.

Съгласно заповед на началника на РИО – Пловдив учениците, които желаят да се запознаят с изпитните си работи, могат да направят това в присъствието на родител или настойник както следва:

  • На  6 юни 2014 г. от 09.00 до 17.00 часа в СОУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. "Съединение" №53, по български език и литература и по математика;

  • На 10 юни 2014 г. от 09.00 до 17.00 часа в СОУ „Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов” № 44а, по изобразително изкуство.


Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.


4 юни 2014 година

 
 

Проект УСПЕХ - 2013/2014 учебна година


Снимки и видео от всички клубове и ателиета по проект "УСПЕХ" през 2013/2014 учебна година може да видите във Фейсбук страницата на училището ни на адрес:  https://www.facebook.com/pages/Hristo-Smirnenski-Primary-School-Rakovski/130741553609342?ref=hl&sk=photos_albums


16 май 2014 година

 
 

Индивидуална квалификационна дейност по секторна програма "Коменски"


Г-н Валентин Ишпеков, учител по английски език в ОУ "Христо Смирненски", премина индивидуален квалификационен курс  по секторна програма “Коменски”, програма „Учене през целия живот" : "FOCUS ON WALES: 2 WEEK COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF ENGLISH AT SECONDARY LEVEL”, организирана от International Study Programmes, в град Cardiff, Великобритания. Това стана благодарение на финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси в размер на 3318,43 евро.

Този курс е  предназначен да даде на учителите  нови идеи и много практически материали, които те да използват в работата си; самите те да подобрят езиковите си умения; възможност за обмяна на идеи и изграждане на връзки с учители от други държави; да опознаят отблизо живота в Уелс, традициите и обичаите, културните особености и литературата.

Повече за структурирания курс и за материалите от обучението можете да видите в сайта www.valentinishpekov.alle.bg


14 май 2014 година

 
 

Проект Be smart - save money


Представяме ви сайтът, представящ работата на училището ни по проект Be smart - save money (Бъди умен - пести пари), по програма Коменски.

http://www.besmartsavemoney.smirnenski.com

Проектът е финансиран от ЦРЧР и е в размер на 20 000 евро.
В сайта може да намерите информация за проекта, участниците, дейностите и визитите по проекта.
Автори на сайта са г-жа Деяна Пейкова и г-жа Мария Домовчийска.

30 март 2014 година

 
 

Проект с капачки - Bulgaria Cap Project


Учениците от ОУ “Христо Смирненски” се включиха в благотворителната инициативата на Bulgaria Cap Project , която има за цел да помогне на хора в нужда, като събира пластмасови капачки и ги предава за рециклиране. Поздравяваме всички ученици, учители и помощен персонал, които се включиха в инициативата и напомняме, че капачките продължават да се събират при г-жа Славка Романова.

Повече за проекта - https://www.facebook.com/BulgariaCapProject


24 март 2014 година

 
 

Индивидуална квалификационна дейност по секторна програма “Коменски”

Деяна Пейкова, учител по английски език в начален етап  взе участие в индивидуална квалификационна дейност по секторна програма “Коменски”, програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз на тема: „Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom”, организирана от International Study Programmes, в град Shrewsbury, Великобритания.

Това стана благодарение на финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси в размер на 2873,14 евро. Този курс е  предназначен да даде на учителите  нови идеи и много практически материали, които те да използват в работата си; самите те да подобрят езиковите си умения; възможност за обмяна на идеи и изграждане на връзки с учители от други държави; да опознаят отблизо живота във Великобритания.  


Обучителната дейност беше с продължителност общо от 35 часа разделени по следния начин:
- Workshop on Teaching English as a Foreign language at Primary Level- 2 дни
- English Language Tuition including primary classroom language- 3 дни
- Lecture and Discussion on Primary Education in England - 1 ден
- Culture Studies: Chester

Всички сесии бяха проведени от добре квалифицирани преподаватели, които проведоха  обучението използвайки ИКТ, ролеви игри, работа по групи и др.
В курса участваха учители от други държави – Испания, Португалия, Германия, Словакия, Италия и др. Всеки от тях имаше възможност да сподели опита си като учител и да намери за себе си най-доброто, което може да приложи в работата си с учениците.

За опознаването на бита и културата на хората във Великобритания огромно значение оказа и престоя в английско семейство , защото там се получава общуване с т. нар. "native speakers" - носители на езика.

Предвижда се среща с учители по английски от Община Раковски, на която г-жа Пейкова ще представи материалите, които е донесла от Великобритания и ще запознае колегите си с много нови практически идеи за работа в класната стая.

12 август 2013 година


 
 
Back to content | Back to main menu