School - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

Новини

Седмица на отворените врати в училище

23.3.2015
14:00 ч.- Представителна изява на клуб „ Езикови приключения - I“ по проект „УСПЕХ“. Драматизация на английска приказка и изпълнение на детски песни на английски език.

25.3.2015
12:50 ч. - Открит урок по математика в шести клас на тема „Валчести тела-обобщение“, представен от гл. учител Мария Домовчийска пред колеги от училищата в общините Раковски и Брезово.

26.3.2015
От 12.00 ч. до 13.00 ч.  - свободен достъп  до всички кабинети в училището; 14.00 ч .- Представителна изява на клуб „ Езикови приключения - II“ по проект „УСПЕХ“ с ръководител Деяна Пейкова. Драматизация на английска приказка и изпълнение на детски песни на английски език.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ

5 клас:
Вера Панчева Бенина - 5 клас - Много добър 5,00

6 клас
:
Валя Ангелова Сейрекова - не се явила
Валентин Милков Пендов - Добър 3,50
Иван Йосифов Петков - Много добър 4,50
Мила Йосифова Петкова - Добър 3,75
Стефани Стефанова Бойкина - Добър 3,50

6 март 2015 година

Spelling Bee 2015

Покана

 

Ден за борба с тормоза в училище

Всяка година последната сряда на м.Февруари е известен като "Ден за борба с тормоза в училище" (в Канада). На този ден участниците са помолени да носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.

Всичко започва като протест срещу инцидент станал в училище в канадска провинция Нова Скотия. Това събитие е организирано от двама ученици - Дейвид Шепърт и Травис Прайс. При откриване на учебната година през септември 2007г. в тяхното училище група от по-големите ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл на училище с розово поло. На следващият ден двама ученици са решили да се организират да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозеното момче.
Тази тяхна инициатива бързо става популярна и сред учениците от други училища.

Нека и ние подкрепим тази инициатива, да покажем, че не искаме тормоза да съществува в нашето училище.
Нека всички на 25.02.2015г (сряда) да бъдем облечени в розово.

21 февруари 2015 година


Резултати от проведените изпити за подбор на ученици от VI клас за включване   в краткосрочно обучително събитие по проект “Net is the key” по програма “Еразъм+“

Резултати на класираните ученици


11 февруари 2015 година


Заедно за по-добър Интернет

ОУ „Христо Смирненски“ град Раковски планира поредица от дейности, с които ще се включи в Международния Ден за безопасен интернет на 10 февруари 2015г. под мотото „Заедно за по-добър интернет“  (SAFER INTERNET DAY 2015) . Този ден се отбелязва за 12-и път в 107 държави по целия свят. Някои от основните дейности, които са предвидени са свързани с:

  •  провеждане на уроци, свързани с безопасността на учениците в Интернет;

  • създаване на плакат за безопасно поведение в Интернет;

  • брошури за правилата на етично поведение в онлайн среда;

  • представяне на кратък филм за безопасността в Интернет, създаден от ученици пред класовете .


Всички тези дейности ще се осъществят съвместно с партньорските училища по проект „Net is the key” към програма „Еразъм +“. Като краен продукт ще бъде изработен плакат с дейностите, осъществени във всички училища по време на този ден.

21 януари 2015 година


Благотворителен Коледен базар 2014/2015 учебна година

Средствата събрани на благотворителния коледен базар са в размер на 1656 лв. Те са предадени на семейството на Павлина Пищийска, в помощ на отглежданено на сина й Божидар.Училищното ръководство, учителският колектив и семейството на Павлина, изказват своите сърдечни благодарности към всички родители и ученици които се включиха в организирането и провеждането на базара.

Благодарим Ви!

14 януари 2015 година

Проект "УСПЕХ"

Със Заповед № РД09-1779от 12.11.2014 г. е утвърден Списък на училищата, включени в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) за учебната 2014-1015 г. и Приложение съгласно текста на заповедта.

Училището ни през тази година ще участва в проекта с 14 извъкласни форми на обучение, в които ще се включат 129 ученика. Финансирането е на стойност 9 030 лв.  Провеждането на дейностите на проекта започва от 14 ноември 2014 година.

Желаем успешна и ползотворна работа на всички участници в проекта!

14   ноември 2014 година


Поздравления за наш изявен ученик

Сертификат

Иван Петков
от VІ а клас получи поздравителен плакет от РИО - гр. Пловдив, за достойното си представяне на олимпиадата по история и цивилизация през изминалата 2013/2014 учебна година.
Желаем на Иван успех на олимпиадите и през новата учебна година!

22 октомври 2014 година


Проект по програма "Еразъм+"

Уважаеми ученици, родители, учители, ОУ "Христо Смирненски" град Раковски стартира 3-годишен проект по програма "Еразъм +", съвместно от училища от Италия, Северна Ирландия, Турция, Румъния, Полша.

Координатор по проекта е г-жа Деяна Пейкова, благодарение на която училището ни за ТРЕТИ път ще участва в проект от международно значение и ранг. Училищното ръководство и колектив изказват искрените си благодарности и подкрепа към г-жа Пейкова, която помага за издигане на престижа на училището ни на местно и национално ниво.

Полученото финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси е в размер на 30105 евро. Името на проекта - "Net is the key" обяснява накратко целта му, а именно фокуса ще бъде върху използване на ИКТ инструменти и Интернет за развитие на ключови умения в учениците (комуникация, креативност, екипна работа, управление на информация и критично мислене, осъзнаване на ролята на безопасността при използване на ИКТ, развитие на дигитални умения) и подобряване подхода на учителите при използване на ИКТ и Интернет в тяхното професионално развитие.

Чрез този проект ние искаме да въведем в ежедневната си практика иновативни подходи като Blended learning
смесица от ИКТ и традиционното преподаване „лице в лице“ и Flipped learning, за да се удължи обучението на учениците извън класната стая. Ще бъдат използвани сайтове и блогове, за да се направи обучението по-привлекателно и атрактивно за всички ученици в училищата.

В края на проекта очакваме учениците:
- да придобият умения за работа с дигитални текстове, аудио файлове, снимки, видеоклипове и игри в класната стая ;
- да проучат и използват Интернет като ресурс, чрез който учениците да си взаимодействат и да общуват ;
- да се научат как да избягват злоупотреби в Интернет или неправилно използване на мрежата, да се научат на правилните инструменти, за да сърфират сигурно и безопасно ;
- да бъдат наясно с правата и отговорностите им не само като европейски граждани, но и като „граждани на света“ ;
- да подобрят езиковите си умения и да се мотивират за изучаване на чужди езици ;
- да повишат постиженията си, особено в сфери, в които се използва ИКТ .

20 октомври 2014 година


 
Back to content | Back to main menu